Επικοινωνία

Τηλεφώνησε τώρα

Αλληλογραφία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΘ 40127, ΤΚ 56410, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

corpus.offices@gmail.com

info@forologikiedra.com

Τηλ. 2310 915 000