Η δική σου, premium φορολογική έδρα

man in white long sleeve shirt sitting on chair beside a dog

Η CORPUS Offices σας προσφέρει προς ενοικίαση επαγγελματικούς χώρους για δήλωση φορολογικής έδρας στην Εφορία, στον κορυφαίο εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στην Λεωφόρο Νίκης!

Οι επαγγελματικές έδρες που σας προσφέρουμε είναι ιδανικές για Ανώνυμες Επιχειρήσεις και για κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση που θέλει να έχει αναγνωρίσιμη παρουσία στην αγορά. Είναι κατάλληλες και νόμιμες τόσο για ΚΑΔ προσφοράς υπηρεσιών, όσο και για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Πληρώνετε με τον μήνα και δεν καταβάλετε μεσιτική αμοιβή, εγγύηση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη ή τους εξοντωτικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ΔΕΚΟ!

Επιπλέον, αποκτάτε την δυνατότητα δήλωσης και προβολής της διεύθυνσης της νέας σας φορολογικής έδρας στο Google Maps & Google My Business!

Παραλαμβάνουμε την αλληλογραφία σας δωρεάν και σας ενημερώνουμε online!

Η νέα σου διεύθυνση:

Λεωφόρος Νίκης 47

ΤΚ 54622

Θεσσαλονίκη!

Επίσημη έδρα με διεύθυνση στον κορυφαίο εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης

All-inclusive

Ενοικιάζετε, με την καταβολή μόνον ενός μηνιαίου μισθώματος, επαγγελματικό χώρο γραφείου για φορολογική έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας, της επιχείρησης (ατομικές επιχειρήσεις, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΝΕΠΑ) ή του οργανισμού σας (Ιδρύματα, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες)!

Δεν πληρώνετε μεσιτική αμοιβή, εγγύηση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε μισθωτήριο συμβόλαιο για έναν, τρεις, έξι, δώδεκα ή και εικοσιτέσσερις μήνες.

Premium διεύθυνση στην Λεωφόρο Νίκης

Απογειωθείτε σήμερα με δήλωση έναρξης στην Εφορία, μεταφορά της έδρας σας ή δήλωση υποκαταστήματος στα γραφεία μας επί της Λεωφόρου Νίκης, στον κορυφαίο εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης!